Landzonetilladelse til udstykning af to ejendomme

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af to ejendommen på hver 1000 m2 fra ejendommen beliggende Gøderupvej 11, 4000 Roskilde.

Skrevet den. 7. februar 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.