Landzonetilladelse og vvm-screeningsafgørelse vedr. indretning af destilleri, showroom og lager

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse og vvm-screeningsafgørelse til indretning af destilleri, showroom og lager på ejendommen beliggende Vintre Møller 29, 4060 Kirke Såby.

Skrevet den. 7. februar 2020

Landzonetilladelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1 og VVM-screeningsafgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.