Tilladelse til HOFOR til udførelse af geotekniske boringer ved Gevninge

Lejre kommune har meddelt HOFOR tilladelse til at udføre 9 geotekniske boringer på det areal, hvor det er planen at opføre et nyt vandværk ved Gevninge.

Skrevet den. 23. september 2019

Da der ikke vil blive indvundet ret meget vand, har Lejre Kommune vurderet, at HOFOR kan udføre boringerne før klagefristens udløb, dog på eget ansvar.

Du kan se tilladelsen med klagevejledning her