Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til etablering af et vandhul på ejendommen beliggende Landevejen 4, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 16a, V. Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 2. september 2019

Tilladelsen er medde.lt efter planlovens § 35, stk. 1.