Landzonetilladelse til udstykning

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at foretage udstykning fra ejendommen beliggende Nordre Ryevej 50, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 3a, Rye By, Rye.

Skrevet den. 3. september 2019

Tilladelsen er medde.lt efter planlovens § 35, stk. 1.