Afgørelse om etablering af to nye kornsiloer på Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge

Vi har godkendt anmeldelse af etablering af to nye kornsiloer på Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 3. september 2019

Afgørelsen er truffet på baggrund af §§ 10 og 20, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Se afgørelsen med klagevejledning her