Afgørelse om afspærring for adgang til dele af Bognæs til fordel for havørne

Lejre Kommune træffer hermed afgørelse om, at en del af Bognæs afspærres for offentligheden den del af året hvor havørnene yngler.

Skrevet den. 10. september 2019

Læs hele afgørelsen og se kortbilag over området som afspærres adgang her.