Tilladelse til Brunskær Vandværk til at udskifte vandbehandlingsanlæg

Lejre Kommune har givet Brunskær Vandværk tilladelse til at udskifte det eksisterende filteranlæg på vandværket med et nyt, der består af to filtre i serie.

Skrevet den. 30. oktober 2019

Tilladelsen og klagevejledning kan ses her

Tilladelsen kan påklages inden fire uger fra offentliggørelsen.

Det er dog Lejre kommunes opfattelse, at arbejdet med udskiftningen kan igangsættes umiddelbart, da det eksisterende er et mindre anlæg i dårlig stand og udtjent.