Landzonetilladelse til løsdriftsstald, hestepension og solceller

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre en ny løsdriftsstald, indrette hestepension samt opsætte solceller på ejendommen beliggende Herslevvej 19, 4000 Roskilde, matr. nr. 2l Trællerup By, Herslev.

Skrevet den. 2. oktober 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.