Landzonetilladelse til midlertidig byggeplads

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til en midlertidig byggeplads på ejendommen Klostergårdsvej 29, 4000 Roskilde, matr. nr. 1a Øm By, Glim.

Skrevet den. 4. oktober 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1