Lovliggørende landzonetilladelse til et læskur

ejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til et læskur til får, ænder og gæs på ejendommen beliggende Trekroner 1, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 8 g Biltris By, Sæby.

Skrevet den. 9. oktober 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.