Landzonetilladelse til at udstykke en parcel

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse, til at udstykke en parcel fra ejendommen der ligger Højbyvej 43, 4320 Lejre, matr. nr. 6a Højby By, Rorup.

Skrevet den. 8. oktober 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.