Landzonetilladelse til etablering af vandhuller

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at etablere tre vandhuller på matr. nr. 7b, 8b og 11a Skov Hastrup By, Særløse.

Skrevet den. 3. oktober 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.