Afgørelse om kontrolprogram for Kyndeløse Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Kyndeløse Vandværk gældende for 2020 – 2024. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandet kvalitet, kontrol med vandforsynings anlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

Skrevet den. 9. oktober 2019

Afgørelsen er truffet i henhold til § 7 stk. 3 i Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvis du vil klage over afgørelsen skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest onsdag den 6. november 2019.  

Se afgørelsen og klagevejledningen her

Se kontrolprogrammet med analysepakker her