Tilladelse til HOFOR til færdigrenovering af Ramsø Kildeplads

Roskilde Kommune og Lejre Kommune har givet HOFOR Vand A/S tilladelse til at færdigrenovere Ramsø Kildeplads.

Skrevet den. 4. november 2019

Tilladelsen er meddelt jf. Vandforsyningslovens §21.

Tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen. 

Se tilladelsen med bilag og klagevejledningen her