Tilladelse til at udlede drænvand fra jernbanestrækning til Daruprenden

Lejre Kommune har meddelt Banedanmark tilladelse til at udlede drænvand fra jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg til Daruprenden. Tilladelsen vedrører sporstrækningen omkring Gammelgårdsvej.

Skrevet den. 27. november 2019

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 19 stk. 1 og 28 stk. 1, samt Spildevandsbekendtgørelsens § 40.

Klagefristen udløber den 25. december 2019. 

Se tilladelsen med klagevejledning her