Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen fra bolig til erhverv

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til, at nedlægge den eksisterende bolig på ejendommen beliggende Hornsherredvej 3, 4060 Kirke Såby, matriklen nr. 2g, Uglestrup By, Lyndby, og inddrage arealet til kontor og lager til butikken.

Skrevet den. 27. november 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Se tilladelsen og klagevejledningen her