Dispensationer til færdigrenovering af Ramsø Kildeplads

Roskilde Kommune og Lejre Kommune har givet HOFOR Vand A/S tilladelse til at færdigrenovere Ramsø Kildeplads, ved dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven.

Skrevet den. 4. november 2019

Tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen. 

Se dispensationerne med bilag og klagevejledningen her