Afgørelse om ikke VVM af Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2016 – 2023

Lejre Kommune har afgjort, at der ikke er krav iom VVM af Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen, som fastsætter dimensioneringskriterier for regnvandssystemer.

Skrevet den. 27. november 2019

Afgørelsen er truffet iht. § 10 i VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 25. december 2019.

Se afgørelsen med klagevejledning her