Tilladelse til at nedsive og udlede separat regnvand fra nyt boligområde

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til at dels nedsive, dels udlede, separat regnvand fra nyt boligområde ved Muningård i Lejre. Regnvandet vil blive udledt via 2 regnvandsbassiner til Lavringe Å.

Skrevet den. 12. marts 2019

Tilladelsen er meddelt efter §§ 19 stk. 1 og 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Klagefristen udløber den 9. april 2019.