Landzonetilladelse til at opføre en bålhytte med shelter

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre en bålhytte med shelter på ejendommen beliggende Orupvej 6a, 4330 Hvalsø, matr. nr. 1n Orupgård, Særløse.

Skrevet den. 14. marts 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.