Afgørelse om kontrolprogram for Allerslev Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Allerslev Vandværk gældende for 2019 – 2023. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandets kvalitet og kontrol med vandforsyningsanlæggest funktion.

Skrevet den. 13. marts 2019

Se afgørelsen og klagevejledningen her

Se kontrolprogrammet med analysepakker her