Afgørelse om ikke-VVM-pligt af 2 regnvandsbassiner i nyt boligområde.

Lejre Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse på 2 våde regnvandsbassiner i nyt boligområde ved Muningård i Lejre.

Skrevet den. 12. marts 2019

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Klagefristen udløber den 9. april 2019.