Landzonetilladelse til udvidelse af sommerhus

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til udvidelse af et sommerhus på ejendommen beliggende Rosenly 10, 4000 Roskilde, på matr. nr. 10f Kattinge By, Herslev.

Skrevet den. 7. maj 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.