Landzonetilladelse til at opføre et nyt hus

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Herslev Kærvej 8, 4000 Roskilde, på matr. nr. 48 Herslev By, Herslev.

Skrevet den. 13. maj 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.