Landzonetilladelse til at opføre en garage

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre en ny garage på ejendommen beliggende Egevej 15, 4060 Kirke Såby på matr. nr. 12l Torkilstrup By, Kirke Såby.

Skrevet den. 6. maj 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.