Landzonetilladelse til etablering af en ekstra lejlighed

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at ombygge en eksisterende lejlighed til to selvstændige lejligheder på ejendommen beliggende Munkholmvej 378, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 1a, Ryegårde Hgd., Rye.

Skrevet den. 24. maj 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.