Afgørelse om regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk

Lejre Kommune har godkendt Regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning af vand fra Kirke Hyllinge Vandværk og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere.

Skrevet den. 13. maj 2019

Regulativet er godkendt i henhold til Vandforsyningslovens § 55 stk. 2.

Se afgørelsen med klagevejledning her

Se det godkendte regulativ her