Vandindvindingstilladelse på 800.000 kubikmeter om året til Ledreborg Kildeplads

Lejre Kommune har meddelt HOFOR en vandindvindingstilladelse på 800.000 kubikmeter om året til Ledreborg Kildeplads. Tilladelsens del 1 og del 2 kan ses i den grænne boks til højre.

Skrevet den. 7. juni 2019

Tilladelsens del 1 og del 2 kan ses i den grønne boks til højre.

Tilladelsen kan påklages af enhver med individuel interesse i sagen og klageberettigede organisationer. Klagefristen udløber den 5. juli 2019.