Landzonetilladelse til at ombygge et eksisterende udhus til bolig, og udvide bygningsarealet for bygningen med en tilbygning på 20 m2

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at ombygge et eksisterende udhus til bolig, og udvide bygningsarealet for bygningen med en tilbygning på 20 m2, på ejendommen beliggende Orehøjvej 24, 4320 Lejre, matr. nr. 10a, Lejre By, Allerslev.

Skrevet den. 12. juni 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.