Forlængelse af tidsbegrænset landzonetilladelse til pavillon opstillet på ejendommen Ravnshøjvej 23, 4000 Roskilde

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til forlængelse af tidsbegrænset tilladelse til opstilling af pavillon på ejendommen beliggende Ravnshøjvej 23, 4000 Roskilde, matr. nr. 1a, Ryegårde Hgd., Rye.

Skrevet den. 3. juni 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.