Tilladelse til HOFOR til udførelse af undersøgelser på Gevninge Kildeplads

Lejre Kommune har givet HOFOR tilladelse til at udføre undersøgelsesboringer og prøvegravninger på Gevninge Kildeplads. Tilladelsen gives efter vandforsyningsloven. Samtidig gives der dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Skrevet den. 2. juli 2019

Undersøgelserne udføres for at klarlægge, hvordan vandledninger gennem kildepladsen kan lægges og hvor store vandmængder, der skal håndteres i den forbindelse.
Undersøgelserne er en del af det arbejde, der udføres i forbindelse med HOFOR’s planer om at opføre et nyt vandværk ved Gevninge til afløsning af Værket ved Lejre.

Tilladelsen kan påklages inden 4 uger. 

Tilladelsen med klagevejledning og bilag kan ses her

Kortbilag A kan ses her

Kortbilag B kan ses her