Tilladelse efter vandløbsloven til at medbenytte et privat vandløb ved Skullebjerg

I forbindelse med udledning af overfladevand, opsamlet i et nyt forsinkelsesbassin på matrikel nr. 8hø, Gevninge By, Gevninge, har Lejre Kommune meddelt tilladelse til medbenyttelse af den private rørledning på matrikel nr. 3a, Gevninge By, Gevninge.

Skrevet den. 4. juli 2019

Tilladelsen med klagevejledning ses her

Bilag 2 - Aftale om medbenyttelse ses her

Bilag 3 - Længdeprofil ses her