lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af løsdriftsstald

Lejre Kommune har meddelt følgende lovliggørende landzonetilladelse til udvidelsen af en løsdriftsstald til heste opført på ejendommen beliggende Skullerupvej 11, 4330 Hvalsø, matr. nr. 1s Skullerupholm Hgd., Kisserup.

Skrevet den. 2. juli 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.