Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende ridebane

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til udvidelse af en eksisterende ridebane på ejendommen beliggende Hovedvejen 61, 4000 Roskilde, matr. nr. 8a Øm By, Glim.

Skrevet den. 29. juli 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.