Landzonetilladelse til at opstille en hønsetrailer

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opstille en hønsetrailer på ejendommen beliggende Torkilstrupvej 20, 4060 Kirke Såby, matrikel nr. 1æ Ryegård Hgd., Rye.

Skrevet den. 7. august 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.