Landzonetilladelse til at opføre et shelter

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre et shelter på 15 m2 til privatbrug på ejendommen beliggende Ravnshøjvej 3, 4000 Roskilde, matrikel nr. 14a, Kornerup By, Kornerup.

Skrevet den. 7. august 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.