Landzonetilladelse til opstilling af to træbeklædte containere ved Herslev Strand

Lejre Kommune har meddelt følgende tidsbegrænsede landzonetilladelse til at opstille to træbeklædte containere ved Herslev Strand, matr. nr. 2l Herslev By, Herslev.

Skrevet den. 25. juli 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.