Landzonetilladelse til at udstykning af beboelse

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at udstykke beboelsen på ejendommen der ligger Lerbjergvej 12, 4330 Hvalsø matr. nr. 1a og 7 Lerbjerg Gde., Kirke Hvalsø.

Skrevet den. 2. juli 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.