Landzonetilladelse til at opføre fire overdækninger til tekniske anlæg

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre fire overdækninger til tekniske anlæg på ejendommen beliggende Egstallevej 6, 4330 Hvalsø på matriklen nr. 16e og 30 Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 3. juli 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.