Godkendelse af restaurering af strækning i Tokkerup Å og afgørelse om ikke-VVM pligt

Lejre Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt og om restaurering af Tokkerup Å på en strækning nedstrøms Hvalsøvej.

Skrevet den. 9. august 2019

Se afgørelserne efter vandløbsloven og miljøvurderingsloven med klagevejledninger samt restaureringsprojektet og VVM-ansøgningsskemaet i den grønne boks.