Landzonetilladelse til at opføre et nyt sommerhus, som erstatning for et eksisterende

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre et nyt sommerhus, som erstatning for et eksisterende på ejendommen beliggende Mariendalsvej 3, 4000 Roskilde på matr. nr. 11r Gevninge By, Gevninge.

Skrevet den. 9. januar 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.