Landzonetilladelse til at etablering af en sø

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at etablere en sø i Taderød Skov, på matriklerne 2c, Sonnerup Hovedgaaed, Kirke Hvalsø.

Skrevet den. 9. januar 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.