Afgørelse om kontrolprogram Kornerup Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Kornerup Vandværk gældende for 2019 – 2023. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandets kvalitet og kontrol med distributions anlæggets funktion.

Skrevet den. 9. januar 2019

Se afgørelsen og klagevejledningen her

Se kontrolprogrammet med analysepakker her