Afgørelse om kontrolprogram Brunskær Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Brunskær Vandværk gældende for 2019 – 2023. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandets kvalitet og kontrol med vandforsynings anlæggets funktion.

Skrevet den. 10. januar 2019

Se afgørelsen og klagevejledningen her

Se kontrolprogrammet med analysepakker her