Afgørelse om etablering af ny maskinhal på Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge

Vi har godkendt anmeldelse af etablering af en ny maskinhal på Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge. Afgørelsen er truffet på baggrund af §§ 10 og 20, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Skrevet den. 6. februar 2019

Se afgørelsen her.