Tilladelse til midlertidig oplægning og omlastning af restprodukter Darup Mosevej 7

Lejre Kommune har givet tilladelse til midlertidig oplægning og omlastning af restprodukter på matr. 11c, Glim By, Glim som led i et sporfornyelsesprojekt hos Banedanmark.

Skrevet den. 12. august 2019

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven (bekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019). Klagefristen udløber den 9. september 2019.

Se tilladelsen og klagevejledningen her