Afgørelse om kontrolprogram for Sonnerup Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Sonnerup Vandværk gældende for 2019 – 2023. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandet kvalitet, kontrol med vandforsynings anlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

Skrevet den. 29. august 2019

Afgørelsen er truffet i henhold til § 7 stk. 3 i Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvis du vil klage over afgørelsen skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest torsdag den 26. september 2019.  

Se afgørelsen og klagevejledningen her

Se kontrolprogrammet med analysepakker her