Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus til erstatning for et eksisterende stuehus

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus der skal erstatte et eksisterende stuehus på ejendommen beliggende Hestehavevej 26, 4320 Lejre, matr. nr. 44b Osted By, Osted.

Skrevet den. 9. april 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.