Landzonetilladelse til at opsætte en telthal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en telthal på 102 m2 på ejendommen beliggende Bregnetvedvej 20, 4320 Lejre, matr. nr. 12b, Osted By, Osted.

Skrevet den. 10. september 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.